Lot of 4 PC Enit – Pola, Aosta, Taormina, Tripoli ca 1925

Lot of 4 PC Enit – Pola, Aosta, Taormina, Tripoli ca 1925
Los: 698
Lot of 4 PC Enit – Pola, Aosta, Taormina, Tripoli ca 1925
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: mint-excellent
Rufpreis: € 40
#19258