24th postcard auction » Bauhaus

Gesamtanzahl Produkte: 8
Bauhaus Litho Karte # 15 sig Hirschfeld-Mack 1923
Los: 0267
Bauhaus Litho Karte # 15 sig Hirschfeld-Mack 1923
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: good
Rufpreis: € 1500
Verkaufspreis: € 1900
#18831
Bauhaus Litho Karte # 6 sig Gerhard Marcks 1923
Los: 0268
Bauhaus Litho Karte # 6 sig Gerhard Marcks 1923
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: mint
Rufpreis: € 1200
Verkaufspreis: € 3800
#18832
Bauhaus Litho Karte # 19 sig Kurt Schmidt 1923
Los: 0269
Bauhaus Litho Karte # 19 sig Kurt Schmidt 1923
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: mint
Rufpreis: € 1200
Verkaufspreis: € 3400
#18833
Bauhaus Litho Karte # 16 sig Paul Haberer 1923
Los: 0270
Bauhaus Litho Karte # 16 sig Paul Haberer 1923
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: excellent
Rufpreis: € 1800
Verkaufspreis: € 2700
#18834
Bauhaus advertising card chess Schach 1924
Los: 0271
Bauhaus advertising card chess Schach 1924
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: excellent
Rufpreis: € 700
Verkaufspreis: € 1900
#18835
Bauhaus Litho Karte # 4 sig Paul Klee 1923
Los: 0273
Bauhaus Litho Karte # 4 sig Paul Klee 1923
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: excellent
Rufpreis: € 2500
Verkaufspreis: € 12000
#18837
Bauhaus Litho Karte # 9 Rudolph Baschant 1923
Los: 0274
Bauhaus Litho Karte # 9 Rudolph Baschant 1923
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: excellent
Rufpreis: € 1000
Verkaufspreis: € 1600
#18838
Bauhaus Litho Karte # 12 sig Herbert Beyer 1923
Los: 0275
Bauhaus Litho Karte # 12 sig Herbert Beyer 1923
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: excellent
Rufpreis: € 1000
Verkaufspreis: € 3800
#18839