28th Postcard Auction » Oskar Kokoschka

Gesamtanzahl Produkte: 17
Litho WW 21 Oskar Kokoschka
Los: 0028
Litho WW 21 Oskar Kokoschka
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: l- nicht gelaufen
Rufpreis: € 800
Verkaufspreis: € 1000
#32380
Litho WW 64 Oskar Kokoschka (schlecht geschnitten / cut uneven)
Los: 0069
Litho WW 64 Oskar Kokoschka (schlecht geschnitten / cut uneven)
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: l-ll nicht gelaufen
Rufpreis: € 500
Verkaufspreis: € 500
#32421
Litho WW 64 Oskar Kokoschka
Los: 0070
Litho WW 64 Oskar Kokoschka
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: l-ll leichte Eckknicke, nicht gelaufen
Rufpreis: € 700
Verkaufspreis: € 2000
#32422
Litho WW 72 Oskar Kokoschka – Jäger
Los: 0078
Litho WW 72 Oskar Kokoschka – Jäger
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: l nicht gelaufen
Rufpreis: € 1000
Verkaufspreis: € 2000
#32430
Litho WW 73 Oskar Kokoschka
Los: 0079
Litho WW 73 Oskar Kokoschka
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: l- kleiner Fleck, nicht gelaufen
Rufpreis: € 800
Verkaufspreis: € 800
#32431
Litho WW 76 Oskar Kokoschka
Los: 0080
Litho WW 76 Oskar Kokoschka
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: l nicht gelaufen
Rufpreis: € 800
Verkaufspreis: € 1100
#32432
Litho WW 78 Oskar Kokoschka
Los: 0081
Litho WW 78 Oskar Kokoschka
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: l nicht gelaufen
Rufpreis: € 800
Verkaufspreis: € 1100
#32433
Litho WW 79 Oskar Kokoschka – Schäfer
Los: 0082
Litho WW 79 Oskar Kokoschka – Schäfer
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: l nicht gelaufen
Rufpreis: € 700
Verkaufspreis: € 700
#32434
Litho WW 80 Oskar Kokoschka
Los: 0083
Litho WW 80 Oskar Kokoschka
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: l- nicht gelaufen
Rufpreis: € 700
Verkaufspreis: € 700
#32435
Litho WW 116 Oskar Kokoschka – Schäfer
Los: 0125
Litho WW 116 Oskar Kokoschka – Schäfer
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: l gelaufen
Rufpreis: € 800
Verkaufspreis: € 950
#32477