31st Postcard Auction » Wien

Gesamtanzahl Produkte: 35
Werbekarte Hotel Wandl Wien 1869
Los: 1954
Werbekarte Hotel Wandl Wien 1869
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: l-ll kein Postkartenformat
Rufpreis: € 30
#41712
Wien XIX Kaasgraben 1913
Los: 1955
Wien XIX Kaasgraben 1913
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: l-ll gelaufen
Rufpreis: € 24
Verkaufspreis: € 24
#41713
Kalksburg um 1905
Los: 1956
Kalksburg um 1905
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: l-ll gelaufen, Rückseite leicht fleckig
Rufpreis: € 34
Verkaufspreis: € 80
#41641
Fotokarte Atzgersdorf um 1910
Los: 1957
Fotokarte Atzgersdorf um 1910
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: l-ll gelaufen
Rufpreis: € 18
Verkaufspreis: € 25
#41642
Wien lll Volkskeller 1913
Los: 1958
Wien lll Volkskeller 1913
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: l-ll gelaufen
Rufpreis: € 20
Verkaufspreis: € 20
#41643
CDV Wien Foto Burger Tramway um 1885
Los: 1959
CDV Wien Foto Burger Tramway um 1885
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: l- kein Postkartenformat
Rufpreis: € 24
#41644
Leporello Wien 1916
Los: 1960
Leporello Wien 1916
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: l-ll gelaufen
Rufpreis: € 26
Verkaufspreis: € 36
#41645
Leporello Wien um 1915
Los: 1961
Leporello Wien um 1915
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: l- gelaufen
Rufpreis: € 26
Verkaufspreis: € 36
#41646
Mini AK Wien Burgring 96 x 74 mm
Los: 1962
Mini AK Wien Burgring 96 x 74 mm
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: l-ll gelaufen, bügig
Rufpreis: € 20
#41647
Wien ll Prater Touristen Ausflug 1903
Los: 1963
Wien ll Prater Touristen Ausflug 1903
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: l-ll gelaufen, Rückseite leicht fleckig
Rufpreis: € 18
#41648